reklama

8,2 miliarda złotych wynosi saldo w handlu zagranicznym po trzech kwartałach tego roku – podał Główny Urząd Statystyczny. Obroty towarowe handlu zagranicznego wyniosły w cenach bieżących 942,9 mld PLN w eksporcie oraz 934,7 mld PLN w imporcie.

GUS informuje, że w analogicznym okresie ubiegłego roku saldo wyniosło 29,9 mld PLN. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku eksport wzrósł o 24,4%, a import o 28,4%.

Z opublikowanych przez GUS danych gospodarczych wynika, że eksport wyrażony w dolarach USA wyniósł 248,6 mld USD, a import 246,4 mld USD (wzrost odpowiednio w eksporcie o 28,8%, a w imporcie o 32,8%). Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 2,2 mld USD, w analogicznym okresie 2020 r. wyniosło 7,5 mld USD.

Eksport wyrażony w euro wyniósł 207,4 mld EUR, a import 205,6 mld EUR (wzrósł odpowiednio w eksporcie o 20,3%, a w imporcie o 24,1%). Dodatnie saldo wyniosło 1,8 mld EUR, w styczniu – wrześniu 2020 r. 6,7 mld EUR – czytamy w raporcie GUS.

Dokąd eksportujemy najwięcej

Dane GUS wskazują, że największy udział w eksporcie ogółem Polska ma z krajami rozwiniętymi – 86,3% (w tym UE 74,8%), a w imporcie – 63,4% (w tym UE 54,8%), wobec odpowiednio 86,4% (w tym UE 73,9%) i 65,3% (w tym UE 55,5%) w analogicznym okresie ub. roku.

Natomiast najmniejszy udział odnotowano z krajami Europy Środkowo-Wschodniej, który w eksporcie ogółem wyniósł 5,7%, a w imporcie 7,6%, wobec odpowiednio 6,0% i 6,3% w analogicznym okresie 2020 r.

Ujemne saldo odnotowano z krajami rozwijającymi się – minus 195,1 mld PLN (minus 51,4 mld USD, minus 42,9 mld EUR) oraz z krajami Europy Środkowo-Wschodniej minus 17,8 mld PLN (minus 4,7 mld USD, minus 3,9 mld EUR).

Natomiast dodatnie saldo uzyskano w obrotach z krajami rozwiniętymi 221,2 mld PLN (58,3 mld USD, 48,6 mld EUR), w tym z krajami UE saldo osiągnęło poziom 193,0 mld PLN (50,9 mld USD, 42,4 mld EUR).

źródło: GUS

reklama

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię