Czym jest Scrum, jakie są w nim role, wydarzenia, artefakty i mechanizmy?

1
3053
Co to jest Scrum
reklama

Scrum niezwykle często kojarzy się ze zwinnym zarządzaniem, a jego pojęcie często stosowane jest zamiennie z Agile. Nie jest to do końca błędne założenie, choć Scrum stanowi jedynie technikę wpisującą się w bardziej ogólne zasady manifestu Agile.
Odpowiednio realizowany Scrum może okazać się świetnym sposobem na realizację Agile Manifesto, a sam w sobie stanowi swego rodzaju framework (szkielet) w ramach którego możliwe jest wytwarzanie wartościowego oprogramowania (i nie tylko). W artykule informujemy, czym jest Scrum, jakie możemy zdefiniować w nim role i wydarzenia, a także jakie wyróżniamy artefakty i mechanizmy.

Spis treści:

 1. Struktura Scrum
 2. Scrum i jego trzy filary
 3. Role w Scrum
 4. Wydarzenia w Scrum
 5. Artefakty w Scrum
 6. Słowem podsumowania

Struktura Scrum

Jako że Scrum sam w sobie jest swego rodzaju strukturą; szkieletem zarządzania projektami w ramach zwinnego zarządzania, toteż nie narzuca on konkretnych praktyk ani technik tworzenia oprogramowania i zarządzania zespołami. Scrum dąży w stronę minimalizacji nakładanych ograniczeń i ram, dzięki czemu zapewnia on wysoką elastyczność oraz uniwersalność w stosowaniu. Zatem trudno nazwać go metodą, a o wiele lepszym słowem, który pasuje do funkcji Scrum, jest metodologia.

Scrum pozwala na łatwą weryfikację tego, w jakim miejscu obecnie znajduje się zespół odpowiedzialny za dewelopment oprogramowania, a także ułatwia zwrot w realizowanych działaniach oraz łatwą zmianę założeń projektu. O ile założenia metodologii Scrum są niezwykle łatwe do zrozumienia i przyswojenia, o tyle ich wdrożenie do codziennej rutyny może okazać się o wiele trudniejszym zadaniem.

Scrum i jego trzy filary

Scrum to nic innego, jak empiryczna teoria sterowania procesem – niezależnie od tego, czy jest to proces wytwarzania oprogramowania czy innego produktu. Empiryzm ten zakłada, iż wiedza dotycząca produktu i procesu pochodzi z doświadczenia oraz uprzednio podjętych decyzji. Scrum polega na podejściu iteracyjnym, które powoduje, że ryzyko związane z nieprawidłową optymalizacją procesu oraz podejmowaniem błędnych decyzji jest bardziej transparentne i łatwiejsze w kontrolowaniu. Aby możliwe było łatwiejsze zrozumienie i wdrożenie metodologii Scrum, jego twórcy opracowali trzy filary odpowiedzialne za implementację kontroli procesu. Są to: przejrzystość, adaptacja i inspekcja.

Filar I: przejrzystość

Metodologia kontroli procesu musi być jasna i zrozumiała dla wszystkich osób w zespole. Konieczne jest opracowanie wspólnego standardu ocen, a cały proces i jego kontrola muszą być klarowne.

Filar II: adaptacja

Dzięki adaptacji zespół może zweryfikować i naprostować podejście względem nowo pojawiających się czynników, które należy uwzględnić podczas realizacji procesu.

Filar III: inspekcja

Dzięki inspekcji możliwe jest kontrolowanie postępu prac, które powinny być na tyle przejrzyste, że umożliwiają łatwe wykrycie ulepszenia oraz zapobiegania błędom w możliwie jak najwcześniejszej fazie. Inspekcja powinna być realizowana przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę.

Role w Scrum

W metodologii Scrum można wymienić trzy podstawowe role: Product Ownera, Development Team oraz Scrum Mastera. Obecność każdego z tych podmiotów jest obligatoryjne w każdym procesie wytwarzania produktu.

 • Product Owner jest odpowiedzialny za podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących rozwijania oraz wykorzystywania usług Development Teamu w taki sposób, aby możliwe było tworzenie produktu o jak największej wartości przy optymalnym wykorzystaniu dostępnych środków.
 • Development Team to samoorganizujący się zespół ludzi odpowiedzialnych za wytwarzanie i utrzymywanie produktu, który samodzielnei planuje, organizuje i realizuje zadania.
 • Scrum Master wprowadza założenia metodologii Scrum w życie, dba o przestrzeganie określonych zasad Scrum, a także upewnia się, że każdy członek zespołu biorący udział w projekcie zrozumiał jego filozofię.

Wydarzenia w Scrum

Należy rozróżnić pięć kluczowych wydarzeń, jakie mogą pojawić się podczas kontrolowania procesu zgodnie z metodologią Scrum.

 • Daily Scrum to codzienne spotkania Development Teamu, które ułatwiają weryfikację pracy, pozwalają planować kolejne kroki, a także umożliwiają sprawdzenie dotychczas wykonanych założeń.
 • Sprint to proces iteracyjny trwający kilka tygodni (nie dłużej niż miesiąc), podczas którego realizowane są zaplanowane działania.
 • Sprint Planning to etap, podczas którego planowane są działania w obrębie kolejnej iteracji (sprintu).
 • Sprint Review to weryfikacja zrealizowanego sprintu, sprawdzenie, czy udało się wykonać założenia, a także zgromadzenie feedbacku od Development Teamu.
 • Sprint Retrospective stanowi dogłębną weryfikację procesu, narzędzi i interakcji wykorzystanych podczas ostatniego sprintu, a także pozwala zastanowić się, w jaki sposób można usprawnić kolejną iterację w obrębie realizowanego projektu.

Artefakty w Scrum

Artefakty w metodologii Scrum reprezentują efekt pracy zespołu nad projektem. Należy wyróżnić trzy podstawowe artefakty opisane poniżej.

 • Product Increment określa ukończenie, przetestowanie i zintegrowanie funkcjonalności i wartości produktu, pozwalając na weryfikację tego, co zostało wykonane.
 • Sprint Backlog to lista rzeczy do wykonania w danym Sprincie. Backlog musi być aktualizowany na bieżąco, aby zapewniać najświeższe informacje członkom zespołu.
 • Product Backlog to nic innego jak lista rzeczy do wykonania podczas tworzenia produktu. Podobnie jak Sprint Backlog, Product Backlog również musi być aktualizowany na bieżąco.

Słowem podsumowania

Teraz znasz już podstawowe zasady i założenia metodologii Scrum. Pamiętaj, że jej definicja oraz ramy nie są sztywno określone, a dzięki swojemu minimalizmowi i wszechstronności, Scrum może okazać się świetną metodą tworzenia produktów, ale zarządzania całym przedsiębiorstwem.

reklama

1 KOMENTARZ

 1. Scrum jest dobry, jednak jego największym problemem jest temat rozliczania z klientem. Nie każda organizacja — firma jest na tyle dojrzała, by go stosować. Dla mniejszych lub bardziej oszczędnych firm tego typu podejście może wydawać się nieuczciwe w kwestii rozliczania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Proszę podać swoje imię